Kung kayo po ay susugurin ng taong kinukulam para kayo ay saktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito at ihihip sa kanya ay siguradong hindi siya.

.

kung hindi po ninyo gagamitin sa kabutihan ang nilalaman ng aklat na ito, ay hindi po kayo pananagutan ng may-akda. Kapag na libanan ay mag umpisa uli sa simula hangang matapos ang pag dedebusyon.

.

So, anu-ano ba ang Kulam para sa Kaaway? Maghanda ng itim na kandila – Para mabihag mo ang kaluluwa ng iyong kaway.

dahil kung ito at susubukan lang kung tutuo. Orasyon. Nov 1, 2019 · HYPNOTISMO sa panggagamutan sa natural na karamdaman at mga iba pang BANAL NA ORASCION na inilihim at di inihayag sa biblia.

).

oh Hindi. Pangpatay sa kulam 2. .

PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU 15. Ang taladrong ito ay kumakastigo sa kaaway ng nagtatangan nito at nagpapagulo sa buhay ng mga kaaway ng may tangan nito.

.

Pax Et BonumDon't Forget To :LIKE COMMENT SHARE SUBSCRIBE *****.

be/EJnyuqHDqAkONIONS SEND YOUR ENEMIES AWAY | GOODBYE KAAWAY | ORASYON P. .

. Nov 1, 2019 · HYPNOTISMO sa panggagamutan sa natural na karamdaman at mga iba pang BANAL NA ORASCION na inilihim at di inihayag sa biblia.

Ang taladrong ito ay kumakastigo sa kaaway ng nagtatangan nito at nagpapagulo sa buhay ng mga kaaway ng may tangan nito.
pampalayo sa kaaway.
PALIWANAG: Ito po ang ORASCION sa kahoy na sinukuan.

kung hindi po ninyo gagamitin sa kabutihan ang nilalaman ng aklat na ito, ay hindi po kayo pananagutan ng may-akda.

be/EJnyuqHDqAkONIONS SEND YOUR ENEMIES AWAY | GOODBYE KAAWAY | ORASYON P.

. at Hindi sapat para sa spiritual na kinakailngan. Kung kayo po ay susugurin ng taong kinukulam para kayo ay saktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito at ihihip sa kanya ay siguradong hindi siya makakaalis sa kanyang pagkakatayo.

. bau. . kasi po, kung hindi kayo marunong magsalita ng latin ay lalabas na nagbabahagi kayo ng mga salita na hindi ninyo naiintindihan. . Bakit nga ba?.

katutuhanan at mga orasyon hindi ko po kayo pinipilit na sundin ang mga naka post dito.

. Kapag na libanan ay mag umpisa uli sa simula hangang matapos ang pag dedebusyon.

Iyong nakita ang lahat nilang panghihiganti, at ang lahat nilang pasiya laban sa akin.

.

1.

(Gawin itong debusyon ng 49 na araw o 7 na lingo na walang liban.

lumigaya tayo mga tao ng diyos, sino ang katulad ko, isang taop na ang katulong ay si jehova, siya ang pangsanggalang sa dibdib ng aking tulong, at ang malakas na tabak at kahambugan ng mga kaaway ko ay itatanggi pati ang kanilang sarili sa harap ko, na ang ibig sabihin ay magtatago sila o uurong at lalayo sa akin, ngunit ikaw ay tatayo sa kanilang mataas na kinalalagyan.